Tatranský národní park je nejstarší chráněné území tohoto typu na Slovensku. Na území obsahujícím pohoří Vysoké Tatry, Západní Tatry a Belianské Tatry byl vyhlášen v roce 1949. Tatranský národní park má jediný cíl – ochranu živé i neživé přírody. Od roku 1993 je společně polským Tatrzańskim Parkom Narodowym součástí biosférických rezervací UNESCO.

Tatranský národní park

Tatranský národní park (TANAP) se rozkládá na ploše téměř 74 tisíc hektarů s ochranným pásmem 307 kilometrů čtverečních.

Tatranský národní park

Na jeho území se nachází v celkovém počtu na tisíc tři sta druhů živočichů a rostlin, přičemž v některých případech se jedná o tatranské endemity (například symbol Tater – kamzík tatranský).

Tatranském národním parku se nachází i nejvyšší hora Slovenska a zároveň nejvyšší vrchol Karpatského oblouku – Gerlachovský štít vysoký 2655 m. n. m.

 

Návštěvní řád TANAP

Návštěvníci TANAP musí respektovat a dodržovat návštěvní řád parku. Návštěvníkem je myšlena každá osoba nebo organizace, která do Tater přijíždí za kulturně výchovným cílem, za poznáním přírodních a historických hodnot, za odpočinkem, rekreací, sportem (turistika, horolezectví, lyžování, skialpinismus), ale i ze společenských povinností nebo z obchodních důvodů. Návštěvní řád se týká i těch, kteří v TANAP provozují:

 • nízké lety vzdušnými dopravními prostředky,
 • závěsné létání,
 • cykloturistiku,
 • vodácký sport nebo rekreační splavování,
 • sportovní potápění,
 • jízdu na koních.

Pohyb v TANAP

Návštěvníci Tatranského národního parku se mohou pohybovat jen po cestách k tomu určených. To jsou veřejné komunikace a cesty označené jako turistické, naučné stezky (chodníky) a lázeňské cesty. Při výpravách mimo značené cesty musí návštěvníky doprovázet horský vůdce s licencí na tuto činnost (existují výjimky, například horolezci organizovaní ve svazu). Zkracování cest (například napřimování serpentin) je zakázáno. Doprovází-li návštěvníka TANAP pes, musí být na vodítku a s náhubkem.

Zákazy nejsou jen na papíře

Návštěvníci musí dále respektovat různé zákazy a omezení směřující k ochraně přírody. Je dobré se s nimi seznámit, protože žádné výmluvy typu „já jsem to nevěděl“ neplatí. Pokuty za porušení nejsou nízké.

 • V TANAP je zakázáno jakékoliv trhání nebo ničení rostli a dřevin, a to včetně květů (například do herbáře nebo jako léčivku). Nesmějí se sbírat lesní plody (ani houby), i kdyby byly sebelákavější.
 • Návštěvníci nesmějí žádným způsobem rušit klid všech živočichů (od brouků po medvědy).
 • Návštěvní řád dále zakazuje jakékoliv znečišťování přírody, zejména odhazování odpadků.
 • Ani vytvoření ohniště, respektive i jiné rozdělávání ohně, není v TANAP dovoleno.
 • Nelze se koupat v plesech ani v potocích.
 • Stanování a bivakování je dovoleno pouze na určených místech.
 • A pozor – ani stavba kamenných „mužíků“ není dovelena, jakož i všechno jiné přemisťování přírodního materiálu.

Chování turistů při túrách v TANAP

 1. Na horské túry je třeba speciálního pojištění, které kryje případný zásah horské služby.
 2. Před odchodem na túru jsou turisté, horolezci, lyžaři, jiní sportovci a vedoucí organizovaných skupin povinni zapsat se do knihy vycházet a túr. Do ní zapíšou směr a cíl cesty, jména členů skupiny, dobu odchodu a plánovaný čas příchodu. Povinnost zápisu je dána zákonem.
 3. Jestliže se turista na túře setká s člověkem, který potřebuje pomoc, je povinen poskytnout mu okamžitě pomoc nebo bezodkladně mu zajistit pomoc jiné osoby (pokud tím neohrozí vlastní bezpečnost). To se týká i zachycení nějakého signálu volání o pomoc (volat na číslo záchranného systému).

Foto: Tatranský národní park (sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.