V čele Slovenské republiky stojí prezident. Reprezentuje Slovenskou republiku v mezinárodních i vnitrostátních vztazích, ratifikuje mezinárodní smlouvy, podepisuje zákony, je hlavním velitelem ozbrojených sil, může vyhlásit mobilizaci, vypovídá válku na základě rozhodnutí NRSR, jmenuje diplomaty a vykonává další pravomoci dané ústavou. Prezident Slovenské republiky není vázán žádnými příkazy, funkci vykonává podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

Prezidenti Slovenské republiky

Novodobá historie Slovenska počíná 1. lednem 1993, kdy po rozdělení společného státu vznikla Slovenská republika. Slovenská republika nemá právní kontinuitu se Slovenskou republikou z let 1939 až 1945.

První slovenský prezident Michal Kováč byl v roce 1993 inaugurován na Bratislavském hradě.

Návaznost na Českou a Slovenskou Federativní Republiku (a státní útvary předcházející, od roku 1945 do vzniku ČSFR) existuje. Do historické linie slovenských prezidentů tak patří i českoslovenští prezidenti.

Od roku 1993 stáli v čele Slovenska:

  • Michal Kováč, 2. března 1993 až 2. března 1998, HZDS
  • Rudolf Schuster, 15. června 1999 až 15. června 2004, SOP
  • Ivan Gašparovič, 15. června 2004 až 15. června 2009, HZD
    a 15. června 2009 až 14. června 2014, občanský kandidát s podporou SMER
  • Andrej Kiska, 15. června 2014, mandát vyprší 15. června 2019, občanský kandidát.

První slovenský prezident Michal Kováč byl v roce 1993 inaugurován na Bratislavském hradě.

Volba prezidenta Slovenské republiky

Prezidenta volí v přímé tajné volbě občané Slovenské republiky. Mandát je pětiletý.

Právo volit prezidenta mají občané, kteří mají právo volit do Národní rady Slovenské republiky. Musí být starší 18 let a nesmějí být z přesně uvedených důvodů zbaveni volebního práva.

Prezidentský kandidát

Kandidáty na prezidenta navrhuje nejméně 15 poslanců Národní rady Slovenské republiky nebo občané, kteří mají právo volit do Národní rady Slovenské republiky, a to na základě petice podepsané nejméně 15 000 občany. Návrhy na volbu se předávají předsedovi Národní rady Slovenské republiky nejpozději do 21 dnů od vyhlášení voleb. Kandidátem na prezidentskou funkci se může stát každý občan, který splňuje podmínky volitelnosti do Národní rady Slovenské republiky a v den volby dosáhl čtyřiceti let.

  • První a další kola voleb

Prezidentem je zvolen kandidát, který při přímé volbě získal nadpoloviční většinu platných hlasů. Když žádný z kandidátu tolik hlasů nezíská, koná se do 14 dnů druhé kolo prezidentské volby. Postupují do něj jen dva kandidáti, a to ti, kteří  dostali nejvíc hlasů. V případě, že se jeden z nich práva být volen v druhém kole vzdá nebo se stane z nějakého důvodu nevolitelný, postupuje do druhé kola další kandidát, který v prvním kole získal nejvíc hlasů.

Kdyby pro druhé kolo nebyli žádní kandidáti (vzdali se, a nebo z jiných důvodů), vyhlásí předseda NRSR volby nové.

Slib a sídlo prezidenta

  • Nově zvolený prezident složí před NRSR slib do rukou předsedy Ústavního soudu Slovenské republiky slib. Děje se tak v poledne toho dne, kdy má končit volební mandát předchozího prezidenta.
  • Slovenský prezident má oficiální sídlo v Grasalkovičově (Prezidentském) paláci na Hodžově náměstí v Bratislavě.

 

Foto: První slovenský prezident Michal Kováč byl v roce 1993 inaugurován na Bratislavském hradě. (sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.