Novodobá historie Slovenska se datuje 1. lednem 1993, kdy po rozdělení Československa vznikl samostatný stát Slovenská republika. V osmi krajích žije přibližně pět a půl milionu obyvatel. Většinu tvoří Slováci, v menším množství žijí na území Slovenska i lidé jiných národností. Principem Slovenské republiky je parlamentní demokracie, v čele státu stojí prezident republiky.

Demokratický stát Slovenská republika

Slovenská republika (SR) vznikla prvním dne roku 1993 na území Slovenské republiky v době trvání posledního společného státního útvaru České a Slovenské Federativní Republiky (velká písmena byla součástí názvu, třebaže to neodpovídalo pravopisu ani jedné z republik).

Od roku 2004 je Slovensko členem Evropské unie

Po vzniku samostatné Slovenské republiky nedošlo k územním změnám, hranice zůstaly stejné.

Státním zřízením Slovenska je republika, politickým systémem parlamentní demokracie. Ústavní a zákonodárnou moc má Národní rada Slovenské republiky, výkonnou moc mají prezident a vláda SR, soudní moc ústavní soudy a soudy. Státním jazykem je slovenština, státními symboly jsou státní znak, státní vlajka, státní hymnaa státní pečeť. Hlavním městem SR je Bratislava.

Územní správa

Slovenská republika je správně rozdělena do osmi krajů:

 1. Bratislavský kraj,
 2. Trnavský kraj,
 3. Nitranský kraj,
 4. Trenčínský kraj,
 5. Žilinský kraj,
 6. Banskobystrický kraj,
 7. Prešovský kraj,
 8. Košický kraj.

Názvy krajů se odvozují od metropolí krajů. Samosprávní kraj je nezávislou samosprávní jednotkou SR.

V sedmdesáti devíti okresech má 138 sídelních celků statut města a 2933 statut obce.  Hlavním městem SR je Bratislava s počtem obyvatel 446 819. Dalšími velkými městy jsou krajská města v pořadí podle počtu obyvate: Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685),) a Banská Bystrica (84 919).

Rozloha Slovenské republiky

Slovenská republika se rozkládá na území Slovenské republiky v době společného státu. Její rozloha je 49 036 kilometrů čtverečních.

Obyvatelé a národnostní složení

K poslednímu prosinci 2012 měla Slovenská republika 5 410 836 obyvatel. Mírný přírůstek je způsoben migrací, přirozený přírůstek je podle posledních statistických údajů z roku 2012 meziročně nižší.

Většina obyvatel SR se hlásí k slovenské národnosti (85,8 %). Další nejsilnější zastoupení mají občané maďarské národnosti (9,7 %), 1,7 % se hlásí k národnosti romské, 0,8 % tvoří Češi,rusínské národnosti se hlásí 0,4 % a k ukrajinské 0,2 % slovenských občanů.

Příslušnost k církvím

Na Slovensku se 84,1 % obyvatel hlásí k nějaké církvi.

 • Ve valné většině z toho (82 % věřících) to je církev římskokatolická,
 • 8,2 % k evangelické církvi augšpurského vyznání,
 • 4,8 % k řeckokatolické církvi,
 • 2,4 % k reformované křesťanské církvi
 • a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel).

Slovensko: Členský stát EU

Do Evropské unie bylo Slovensko přijato 1. května 2004. Od 1. ledna 2009 je slovenskou peněžní jednotkou euro.

 

Foto: Od roku 2004 je Slovensko členem Evropské unie. (jez)

Zdroj: S využitím údajů MV ČR

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.