Slovensko je vodnatá země. V jeho hornatých částích mnoho řek pramení, na území Slovenska byla na řekách postavena rozsáhlá vodní díla a zásadní význam pro Slovensko má i Dunaj, který protéká jeho jižní částí. Slovenské řeky jsou závislé na klimatických podmínkách (rychlost jarního tání na horách a srážky). Vody slovenských řek slouží hospodářsky i k rekreačním účelům, Dunaj se využíván i jako vodní dopravní cesta.

Nejdůležitější slovenské řeky

Většina slovenských řek odvádí vody do Dunaje,který se v Rumunsku vlévá do Černého moře. Řeky v severovýchodní části Slovenska se vlévají do Dunajce, který je prostřednictvím Visly odvádí do Baltského moře. Na území Slovenska tak existuje geografická hranice mezi úmořím Černého a Baltského moře.

Dunaj: Nejvýznamnější

Dunaj v Bratislavě, Nový most

  • I když Dunaj protéká Slovenskem jen ve 172kilometrové délce, je řekou pro zemi nejdůležitější. Z velké části své délky tvoří státní hranici s Rakouskem a s Maďarskem. Z Rakouska Dunaj vtéká na Slovensko u hradu Děvína – Děvínskou branou. V těchto místech do Dunaje přitéká česká Morava, která odvádí vody z velké části stejnojmenného území Česka. Úrodná nížina východně od Bratislavy, která lemuje Dunaj na obou březích (a březích rozvětveného Dunaje) se nazývá Žitný ostrov. Větve Dunaje se hlavním tokem spojují v maďarském Györu. Na Dunaji jsou vybudovány tři nákladní říční přístavy s mezinárodním významem: Bratislava, Komárno a Štúrovo.

Váh: Nejdelší řeka

  • Nejdelší slovenskou řekou je Váh. Váh má dva prameny – Bílý Váh a Černý Váh, oba pramení ve Vysokých Tatrách. U Kráľovej Lehoty v Podtatranské kotlině se řeky spojují v jednu. Váh má celkovou délku 403 kilometry. U města Komárna se vlévá do Dunaje. Na toku Váhu byla vybudována kaskádovitá vodní díla. Přehrady a vodní nádrže mají vodohospodářský (regulace stavu vody), energetický (vodní elektrárny), rekreační a krajinotvorný význam (zabraňují povodním). K některým elektrárnám je voda přiváděna umělými kanály.
    Váh protéká mimo jiné Liptovským Mikulášem, Ružomberkem, Trenčínem, Piešťany.

Hron: Znají vodáci

  • Slovenská řeka Hron má délku 298 kilometrů. Protéká Banskobystrickým a Nitranským krajem.  Hron pramení v Nízkých Tatrách. Dříve Hron sloužil jako dopravní cesta pro splavování dřeva, v současné době jsou jeho využívány k závlahám a pro účely průmyslových podniků a vodních elektráren. Vodáci znají Hron jako řeku, na níž se „získávají ostruhy“ – vodácký sport je na Hronu čile provozován. Hron je druhá nejdelší řeka Slovenska a ústí do Dunaje.

Ipeľ

  • Řeka Ipeľ má délku 232 kilometrů. Prameny Ipeľu se tvoří ve Slovenském rudohoří (Veporské vrchy). Protéká slovenským i maďarským územím a tvoří v délce 140 kilometrů státní hranici s Maďarskem. Ipeľ se vlévá do Dunaje.

Seznam slovenských řek

(celková délka včetně toku na území jiného státu)

    Bebrava: 47,2 km     Jarčie: 27 km     Radomka: 30,5 km
    Belá: 23,6 km     Jasenica: 23 km     Radošinka: 31,9 km
    Belina: 19,3 km     Javorinka: 19,3 km     Rajčanka: 47,5 km
    Biela: 29 km     Jelešňa: 24 km     Revúca: 33,1 km
    Biela Orava: 37 km     Kamenec: 21,4 km     Rieka: 17,7 km
    Biela voda: 40 km     Kamenistý potok: 25,6 km     Rimava: 88 km
    Biela voda: 25,2 km     Ketský potok: 32 km     Rimavica: 32,5 km
    Biely Váh: 30,3 km     Kežmarská Biela voda: 19,1 km     Rohozná: 20,6 km
    Blava: 47,5 km     Klanečnica: 25 km     Roňava: 51 km
    Blh: 52,5 km     Klastavský potok: 30 km     Rudava: 45 km
    Boca: 18,5 km     Klenovská Rimava: 21,2 km     Rudnica: 21 km
    Bodrog: 123 km     Kľak: 21,5 km     Sekčov: 44,3 km
    Bodva: 110 km     Koprovnica: 27 km     Sikenica: 46,2 km
    Bojnianka: 25 km     Krivánsky potok: 48,2 km     Slaná: 229,4 km
    Bošáčka: 21,5 km     Krtíš: 36,5 km     Slatina: 55,2 km
    Brezovský potok: 21 km     Krupinica: 65,4 km     Smrečianka: 18 km
    Búr: 23 km     Kysuca: 66,3 km     Stará rieka: 41 km
    Bystrianka: 18,8 km     Laborec: 135,5 km     Stoličný potok: 38,9 km
    Bystrica: 22,9 km     Ladomirka: 20,5 km     Studený potok: 26,7 km
    Bystrica: 31,3 km     Latorica: 188 km     Studený potok : 17,4 km
    Cirocha: 56,6 km     Lednica: 21,4 km     Súčanka: 19,7 km
    Čerešňový potok: 24,5 km     Levočský potok: 25,4 km     Suchá: 35,1 km
    Čierna voda: 105,5 km     Liska: 22 km     Svinica: 21 km
    Čierna voda: 23,5 km     Litava: 44 km     Svinka: 50,8 km
    Čierny Hron: 25,8 km     Livina: 24 km     Šárd: 25,1 km
    Čierny Váh: 39 km     Lutilský potok: 19 km     Širočina: 20 km
    Čierňanka: 23 km     Lužianka: 25 km     Štiavnica: 54,6 km
    Čremošná: 27,8 km     Ľubochnianka: 24 km     Štiavnica: 18 km
    Demänovka: 18,4 km     Mačací potok: 26,3 km     Štiavnik: 18,7 km
    Derňa: 36,2 km     Machnáč: 21,5 km     Štítnik: 32,8 km
    Dlhý kanál: 51 km     Malá Nitra: 31,1 km     Teplica : 34 km
    Domanižanka: 19,7 km     Malina: 47,2 km     Teplica: 26,5 km
    Drevenica: 25 km     Malý Dunaj: 128 km     Teplička: 26,5 km
    Drietomica: 22,5 km     Marikovský potok: 21,5 km     Tisa: 966 km
    Dubová: 21,5 km     Mlynica: 22,5 km     Tisovník: 41 km
    Dudváh: 97 km     Morava: 353,1 km     Topľa: 129,8 km
    Dunaj: 2 850 km     Muráň: 48,8 km     Torysa: 129 km
    Dunajec: 251 km     Myjava: 79 km     Tovarský potok: 20,1 km
    Duša: 41,1 km     Neresnica: 25,5 km     Trnávka: 43 km
    Gidra: 40,5 km     Nitra: 196,7 km     Trnávka : 37,1 km
    Gortva: 33 km     Nitrica: 51,4 km     Tŕstie: 18 km
    Handlovka: 32 km     Okna: 37,3 km     Tuhársky potok: 27,8 km
    Hnilec: 88,9 km     Oľka: 39,2 km     Turiec: 66,3 km
    Holeška: 27,7 km     Olšava: 49,9 km     Turiec : 50,2 km
    Hornád: 193 km     Ondava: 146,5 km     Turňa: 32 km
    Hron: 298 km     Ondavka: 31 km     Ublianka: 27,5 km
    Hučava: 28,5 km     Orava : 60,3 km     Udava: 38,3 km
    Hutná: 15,4 km     Oravica: 32 km     Uh: 127 km
    Chlmec: 36,1 km     Palúdžanka: 18 km     Ulička: 28 km
    Chocholnica: 22,3 km     Papradnianka: 21,3 km     Váh: 403 km
    Chotčianka: 25 km     Paríž: 41,5 km     Varínka: 24,7 km
    Chotina: 29 km     Parná: 38,5 km     Vlára: 42,5 km
    Chrenovka: 20 km     Perec: 53,5 km     Vrbovec: 28,5 km
    Chtelnička: 19,7 km     Plachtinský potok: 35,5 km     Vrbovok: 27 km
    Chvojnica: 31,5 km     Podhradský potok: 18,9 km     Vyčoma: 23 km
    Ida: 56,6 km     Podlužianka: 37 km     Vydranka: 13,5 km
    Inovec: 18,5 km     Polhoranka: 26,5 km     Vydrica: 17 km
    Ipeľ: 232,5 km     Poprad: 169 km     Výrava: 24,9 km
    Jablonka: 33 km     Pružinka: 17,7 km     Zolná: 28 km
    Jakubianka: 21,2 km     Radiša: 26 km     Žitava: 99,3 km

 

Foto: Dunaj, Nový most v Bratislavě (freeimages.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.