Hornatý kraj v okolí městečka Turzovka lahodí oku každého turisty. Zajímavou skupinou pěších turistů v tradičně religiózním kraji Kysucka jsou věřící lidé. Prakticky ze všech zemí světa přicházejí na posvátný poutní vrch Živčáková, aby se tam pomodlili a nabrali tamní vodu s dobrými léčivými účinky. Mnozí z nich pak putují několik kilometrů po okolních kopcích, z nichž takřka na každém je nějaká kaplička. Poutní místo Turzovka je ale rovněž dobrým výchozím bodem pro cyklisty.

Poutní místo Turzovka

Slovenské město Turzovka leží nedaleko hranic s Českou republikou. Snadno se k němu dostaneme, když použijeme hraniční přechod Bumbálka a v Makově odbočíme vlevo na silnici 487. Turzovka je součásti Euroregionu Beskydy. Žije zde asi sedm a půl tisíce obyvatel.

Většina návštěvníků Turzovky chce navštívit poutní místo, které je někdy nazýváno „Lurdy v srdci Evropy“. Na místě zvaném hora Živčáková došlo k opakovanému a církví uznanému mariánskému zjevení. Poutní místo, které má pro katolíky posvátný ráz, zaujme i návštěvníky se zájmem o dějiny a kulturu. V roce 2011 byl na hoře Živčáková vysvěcen nový chrám Panny Marie Matky Církve. Na poutní místo se sjíždějí věřící z celého světa.

Pověst vypráví
aneb Svaté zjevení v „nesvaté“ době

V malé vesničce Vysoká žil lesník Matúš Latuš. Byl věřícím člověkem a velice se rmoutil, že nemohl často chodit na mši svatou, protože měl pochůzky po lese. Na hoře Živčáková visel na stromě od nepaměti svatý obrázek panny Marie a on sem každou neděli nosil květiny do vázičky a modlil se zde.

Patnáctého června 1958 se při jedné z jeho takových cest přihnala velká bouřka a najednou vše utichlo. Lesník klečel pod svatým obrázkem a v tu chvíli upadl do bezvědomí. Když se vzpamatoval, kolem stromu byl záhon živých růží, a nad ním se se vztyčenou hlavou modlila živoucí postava panny Marie. Požádala ho, aby se s ní modlil a podala mu svůj svatý růženec.

Poselství papeži a lidu

Poté ho Maria požádala o převzetí zvláštního poselství určeného papeži a páteru zdejší obce a všem věřícím v širokém okolí. Obsahovalo sedm částí a neměl o nich s nikým nepovolaným mluvit. To vše trvalo asi 20 minut, kdy se opět náhle i se záhonem růží, odebrala vzhůru.

Nemohl stále pochopit, proč právě jeho si panna svatá vyvolila za mluvčího. Dlouho do večera vyprávěl své rodině o svém zjevení. Tamní páter se o jeho zážitku dozvěděl, pozval jej na farnost, a přikázal mu, aby toto svědectví odvolal. Lašut však odmítl a to faráře natolik popudilo, že jmenovaného udal v Čadce na StB za šíření nepravdivých zpráv.

Doba nepřála zjevením

Matúše Lašuta odvezli na StB v Bytči, a odtud putoval do zdejší psychiatrické léčebny. Dali jej mezi agresívní  pacienty a čekali, že ti jej do rána umlátí. Matúš Lašut se začal modlit s oním památným růžencem a všichni zuřící pacienti jej nechali na pokoji. Po svém propuštění postavil na památné hoře několik oltářů a obdržel od lidí vázy a svaté obrazy, které začal za jejich pomoci rozvěšovat po stromech. Tato činnost se donesla StB a ta všechny obrazy strhala a spálila.

  • Na toto místo se však lidé začali sjíždět, modlit a posilovat, a tak je to dosud.

 

Tip pro cyklisty

Východiskem na pěkný cyklovýlet  je vesnice Kotešová na železničním tahu z Žiliny na Bratislavu. Pokračuje přes Velké Rovné, Vysokou nad Kysucou, Turzovku a Klokočov do Staškova na železniční trati Makov – Čadca. Kromě malebné krajiny, na jejímž závěru čekají turistu Klokočovské skály, nabízí tato trasa i kuriozitu: ropný pramen ve vesničce Korňa.

Délka trasy: 58 km
Převýšení: 850/730 m
Obtížnost: pro zdatné cyklisty

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.