Slovenská vlajka ve své současné podobě je oficiálně uznávána jako jeden ze symbolů samostatného státu od roku 1993, kdy po rozdělení společného státu vznikla Slovenská republika. Slovenská vlajka se ale neobjevila „z hodiny na hodinu“ pro potřeby nového státního útvaru. Slovenská vlajka a všechny její prvky: barvy, poměry a velikost, má své opodstatnění a vychází z tradic a historie slovenského národa. Státní vlajka Slovenska respektive její podoba je zakotvena v zákonu a v ústavě.

Trikolora a státní znak

Slovenská vlajka je tvořena třemi vodorovnými pruhy v tradičních slovanských barvách – bílé, modré a červené. Na slovenské vlajce je dále slovenský znak, na němž figuruje dvojramenný kříž a silueta trojvrší.

Slovenská státní vlajka

Konečnou podobu dostala slovenská vlajka a slovenský znak po rozdělení Československa na dvě samostatné republiky.

Státní vlajku Slovenské republiky popisuje 9. hlava Ústavy Slovenské republiky a vymezuje zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. ze dne 18. února 1993.

 

Státní vlajka SR

  • Podoba státní vlajky

Státní vlajka Slovenské republiky se skládá ze tří podélných pruhů – bílého, modrého a červeného, o stejné šíři, uspořádáných pod sebou. Na přední polovině listu státní vlajky je umístěn státní znak. Státní znak na státní vlajce je ve stejné vzdálenosti od horního, předního a spodního okraje státní vlajky a jeho výška se rovná polovině výšky státní vlajky. Na styku štítu s jinou než bílou barvou je bílý lem široký jednu setinu délky státní vlajky. Ve státním znaku na státní vlajce se nepoužívá žádná obrysová linka. Poměr stran vlajky je 2 : 3.

  • Státní zástava

Státní vlajku lze používat i ve formě státní zástavy. Ta je vytvořena podle státní vlajky a je vždy pevně spojena se žerdí nebo s příčným ráhnem. Vzájemný poměr šířky a délky státní zástavy se stanoví tak, že délka zástavy nepřesahuje trojnásobek její šířky. Na státní zástavě použité ve formě korouhve se státní znak nachází ve svislé poloze.

  • Používání státní vlajky

Státní orgány, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Hasičský záchranný sbor a orgány územní samosprávy označují státní vlajkou budovy, ve kterých sídlí; státní orgány označují i úřední místnost nejvyššího představitele.

Státní vlajka se používá při příležitosti státních svátků, jakož i na výzvu, kterou vydává:

  1. Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, jestliže se jedná o významnou oficiální příležitost celostátního charakteru (například oficiální návštěva nejvyššího představitele jiného státu)
  2. Obec, jestliže se jedná o oficiální příležitost místního charakteru (například oslavy výročí založení obce)

Státní vlajka se vztyčuje na vlajkový stožár. Na státní vlajce ani na stožáru se neumisťují žádné ozdoby, nápisy, vyobrazení, study a podobně.
Při státním smutku se státní vlajka spouští na půl žerdi. Při smutečním obřadu se z rakve snímá před jejím spuštěním do hrobu nebo do žároviště. Státní vlajka se nesmí používat poškozená ani zašpiněná a nesmí se svazovat do kokardy.

Státní vlajku i státní zástavu mohou používat fyzické i právnické osoby. Jejich použití však musí být důstojné a musí odpovídat postavení státních symbolů Slovenské republiky. 

 

Zdroj: Zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky, překlad (jez)

Foto: Slovenská státní vlajka (sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.