Slovenská spořitelna je bankovním domem s nejstarší tradicí spoření na Slovensku. Její historie se neodvíjí jen od Československé státní spořitelny a později Slovenské státní spořitelny. Dějiny Slovenské spořitelny jsou starší, sahají až k roku 1819, kdy byly v některých slovenských městech otevřeny filiálky rakouské Die Erste oesterreichische Spar-Casse. Do její následnické skupiny – jak je i loga patrné – je Slovenská spořitelna začleněna.

Historie Slovenské spořitelny

V roce 1819 byly na území dnešního Slovenskaotevřeny první pobočky rakouské Die Erste oesterreichische Spar-Casse. Bylo to v Bratislavě (Prešpurku), Trnavě, Banské Bystrici a v Levoči. Filiálky se časem přeměnily na samostatné spořitelny.

Logo Slovenské spořitelny, a. s.

V roce 1953 byly všechny spořitelny sloučeny do sítě celostátní Československé státní spořitelny. Od roku 1969 se tato instituce rozdělila na samostatné republikové části a na Slovensku byla ustanovena Slovenská státní spořitelna (Slovenská štátna sporiteľňa) jako státní peněžní ústav.

Po změnách, které ve společnosti nastaly po roce 1989 a které přinesly liberalizaci a tržní principy také do peněžního sektoru, byla původní – a vlastně jediná – spořitelna vystavena konkurenčnímu tlaku. Nemusela čelit jen síle zahraničních bankovních domů, ale především množství větší či menší konkurence.

Už v roce 1990 stále ještě Slovenská státní spořitelna získala univerzální bankovní licenci, takže mohla rozšířit služby i na institucionální a podnikatelskou sféru. Od roku 1991 působila na peněžním a kapitálovém trhu s cennými papíry.

V roce 1994 došlo k transformaci na akciovou společnost s obchodním názvem Slovenská spořitelna, akciová společnost (Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť).

V roce 2001 podepsaly Ministerstvo financí Slovenské republiky smlouvu a Erste Bank smlouvu o prodeji majoritní části akcií. Od té doby je Slovenská spořitelna začleněna do významné finanční skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.

Současnost Slovenské spořitelny

Slovenská spořitelna má pozici největší komerční banky ve Slovenské republice s úplnou devizovou licencí a s povolením k výkonu hypotečních bankovních obchodů. Na trhu vkladů má největší podíl, nejrozsáhlejší síť obchodních míst. V oblasti distribuce bankovních platebních karet má dominantní postavení.

Klienti Slovenské spořitelny využívají produkty a služby odpovídající trendům doby: tradiční vklady, běžné účty, termínované vklady, služby platebního styku, úvěry a elektronické bankovnictví.

Fakta a čísla

  • Slovenská spořitelna měla počátkem roku 2015 2,4 milionu klientů, což ji činí největší komerční bankou na Slovensku.
  • Jediným jejím akcionářem je rakouská Erste Group Bank.
  • Slovenská spořitelna má dlouhodobě vedoucí postavení v oblasti celkových aktiv, úvěrů pro spotřebitele, klientských vkladů, v počtu obchodních míst a bankomatů.
  • Komplexní bankovní služby poskytuje na 292 obchodních místech a v 17 centrálách na Slovensku.

 

Logo: Slovenská spořitelna, a. s. (z archivu jez)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.