content top

Slovenské řeky

Slovenské řeky

Slovensko je vodnatá země. V jeho hornatých částích mnoho řek pramení, na území Slovenska byla na řekách postavena rozsáhlá vodní díla a zásadní význam pro Slovensko má i Dunaj, který protéká jeho jižní částí. Slovenské řeky jsou závislé na klimatických podmínkách (rychlost jarního tání na horách a srážky). Vody slovenských řek slouží hospodářsky i k rekreačním účelům, Dunaj se...

Celý článek

Mapa Slovenska

Mapa Slovenska

Když do mapy Slovenska zakreslíme klasickou růžici světových stran, vidíme, že se rozkládá v ose od jihozápadu k severovýchodu. Střed barevné mapy Slovenska je tmavne od jihu k severu, tak jak se zvedá nadmořská výška reliéfu. Jihozápad a jihovýchod mapy Slovenska má jasně zelenou barvu nížin. Jihozápad až jihovýchod mapy lemuje modrá linka Dunaje. Hranice Slovenska Slovensko je vnitrozemní a patří do...

Celý článek
content top