Vznik Československa

Vznik Československé republiky 28. října 1918 byl svrchovaným a svébytným politickým skutkem, který završoval desetiletí trvající zápas představitelů českého a  slovenského národa o politickou emancipaci. Zároveň to bylo obrovské zadostiučinění pro naše předky. Ti po samostatnosti toužili a nevynechali jedinou příležitost k manifestaci svého odvěkého přání. Rozpad monarchie byl nezadržitelný Podle...

Celý článek