Když do mapy Slovenska zakreslíme klasickou růžici světových stran, vidíme, že se rozkládá v ose od jihozápadu k severovýchodu. Střed barevné mapy Slovenska je tmavne od jihu k severu, tak jak se zvedá nadmořská výška reliéfu. Jihozápad a jihovýchod mapy Slovenska má jasně zelenou barvu nížin. Jihozápad až jihovýchod mapy lemuje modrá linka Dunaje.

Hranice Slovenska

Slovensko je vnitrozemní a patří do střední Evropy.

Slovensko leží ve střední Evropě.

 • Na západě hraničí s Českou republikou,
 • na severu s Polskem,
 • na východě s Ukrajinou,
 • na jihu s Maďarskem
 • a na jihozápadě s Rakouskem.

Jihozápadní a velkou část jižní hranice tvoří řeka Dunaj, severní hranice je v horských částech státu.

Plochou zaujímá Slovensko 49 036 kilometrů čtverečních.

Povrch Slovenska

Slovenská republika je zemí s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Zatímco u obce Streda nad Bodrogom je bod s nadmořskou výškou 94 metry (nejnižší místo Slovenska), vrchol Gerlachovského štítu  je o zhruba dva a půl tisíce výš, přesně 2 655 metrů nad mořem.

Slovenské hory a pohoří

Gerlachovský štít je zároveň nejvyšším štítem celého Karpatského oblouku, respektive Západních Karpat. Na území Slovenska se člení na Vnější, Střední a Vnitřní.

 1. Sever Slovenska tvoří Vnější Západní Karpaty hraniční Beskydy, Javorníky a Malé Karpaty.
 2. Do Středních Západních Karpat patří Vysoké Tatry a Nízké Tatry.
 3. Slovenské rudohoří je slovenskou součástí Vnitřních Karpat, které pokračují jižně do Maďarska.

Západní část Slovenska je spíš kopcovitá než hornatá. Ale je zajímavé – hlavně pro turisty – že se tatranské štíty zvedají přímo z roviny, bez kopcovité podhůří.

Nížiny na Slovensku

Zelené plocha na mapě Slovenska jsou dvě nejdůležitější nížiny:

 1. na jihozápadě Podunajská
 2. a na jihovýchodě Východoslovenská.

Z hlediska zemědělského se jedná o velmi úrodné oblasti. K zemědělské činnosti je na Slovensku využíváno asi 32 procent půdy.

Mapa Slovenska: Vodstvo

Slovensko je vodnatá země. V jeho hornatých částích mnoho řek pramení, na území Slovenska byla na řekách postavena rozsáhlá vodní díla a zásadní význam pro Slovensko má i Dunaj, který protéká jeho jižní částí.

Slovenské řeky jsou závislé na klimatických podmínkách (rychlost jarního tání na horách a srážky).

Většina slovenských řek odvádí vody do Dunaje, který se v Rumunsku vlévá do Černého moře. Řeky v severovýchodní části Slovenska se vlévají do Dunajce, který je prostřednictvím Visly odvádí do Baltského moře. Na území Slovenska tak existuje geografická hranice mezi úmořím Černého a Baltského moře.

 • Pro vysokohorské oblasti jsou typická plesa, pozůstatky ledovců.

Samosprávné uspořádání

Z hlediska vnitřního členění se Slovensko skládá z osmi samosprávných krajů. V sedmdesáti devíti okresech má 138 sídelních celků statut města a 2933 statut obce.

Reprofoto: Nový atlas světa

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.