Klenotem mezi městy na západě východního Slovenska je často označována Levoča. Městská památková rezervace nabízí návštěvníkům prohlídku středověkých měšťanských domů, několika kostelů a městských hradeb ze 13. až 15. století, po nichž se občas prochází levočská Bílá paní. Nejvýznamnější postavou Levoče je bezesporu řezbář Mistr Pavel z Levoče, který tam žil a tvořil v první polovině 16. století. V kostele sv. Jakuba je Pavlovo nejvýznamnější dílo, dřevěný gotický oltář, největší svého druhu na světě.

Levoča: Památková rezervace

Historické město Levočaleží na jihozápadě Levočských vrchů. Toto staré hornické a obchodnické město patřilo ve středověku k nejvýznamnějším v Uhersku. První písemná zmínka o něm je z roku 1249. V roce 1405 se stalo svobodným královským městem.

Levoča, historický pohled, konec 70. let 20. století

Dnešní centrum Levoče bylo vyhlášeno památkovou rezervací. Zahrnuje gotické, renesanční a barokní měšťanské i sakrální stavby. Součástí je i renesanční radnice, dnes Spišské muzeum, a gotický kostel sv. Jakuba, snad nejznámější levočská stavba vůbec. Byl budovaný od 14. do 17. století na místě starého kostela.

 • Gotické a renesanční malby v interiéru a hlavní oltář, dílo Mistra Pavla z Levoče, jsou slovenskými národními kulturními památkami, obdivovanými turisty z celého světa.

Levoču proslavil Mistr Pavel

V domě číslo 20 na levočském náměstí lze navštívit muzeum věnované tvorbě Mistra Pavla. Že se nachází právě zde, není náhoda. S největší pravděpodobností jde o místo, kde se nachází Mistrova dílna. Pavel v domě zřejmě i bydlel. Dům pochází z první poloviny 15. století a dodnes si zachoval některé gotické prvky.

Vystavené exponáty jsou sice vesměs kopie a odlitky, ale i tak si lze udělat dobrou představu o Pavlových schopnostech. Jeho figurky svatých, madon a andělů jsou pozoruhodné. Nacházejí se v přízemí i prvním poschodí a jsou doplněny fotodokumentací a textovými informacemi.

Muzeum se věnuje zejména nejznámějšímu Pavlovu dílu, 18,62 metru vysokému oltáři z chrámu sv. Jakuba. Ten je právem označován za jedno z nejznámějších děl pozdně gotického umění vůbec.

 • Jeho další řezbářská díla jsou kromě kostela k vidění i v nedalekém Muzeu Mistra Pavla, který je považován za nejvýznamnějšího slovenského středověkého umělce.

Z Levoče na Spišský hrad

Pokud zamíříme z Levoči dál na východ, můžeme navštívit Spišský hrad, jednu z největších pevností střední Evropy. Zdaleka viditelný hrad zpřístupněn v době od května do října denně včetně pondělí. Spišský hrad je jedním z objektů, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Levoča: Další zajímavosti

 • Levoča se nachází v nadmořské výšce 573 m.n.m.
 • Žije zde asi 15 tisíc obyvatel
 • Od roku 1271 centrum svazku 24 spišských měst
 • Středisko reformace na Slovensku, v polovině 19. století ohnisko slovenského politického a kulturního snažení
 • K hospodářskému úpadku dochází v 19. století, protože se městu vyhnula železnice.
 • Zachovaná část hradeb s branami
 • Zvonice ze 17. století
 • Evangelický kostel z 19. století
 • Od roku 2009 je Levoča zapsaná v seznamu památek kulturního světového dědictví UNESCO

Reprofoto: Levoča, historický pohled, konec 70. let 20. století (archiv jez)

 

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.