Třebaže je tok Dunaje na území Slovenska jen 172 kilometry, mezi slovenskými řekami má prim. Dunaj má a i v historii měl velmi důležité postavení z hlediska strategického, vodohospodářského, ekonomického, průmyslového i zemědělského. Většina slovenských řek do Dunaje ústí. Dunaj je využíván jako dopravní cesta, na území Slovenska jsou na Dunaji tři nákladní říční přístavy mezinárodního charakteru.

Od Děvína po Štúrovo

Dunaj na Slovensko přitéká v blízkosti Děvína a po 172 kilometrech, asi 15 kilometrů za Štúrovem, opouští Slovenskou republiku. Na většině toku územím tvoří státní hranici s Maďarskem.

Říční přístav na Dunaji

Na břehu Dunaje vyrostly obce a města, která vodního toku využívala ke svému rozkvětu. Na druhou stranu tato města velmi často trpěla záplavami z rozvodněného veletoku.

Cesta Dunaje

 • Dunaj přitéká na slovenské území od jihu (z Rakouska).
 • U Děvína se ostře stáčí k jihovýchodu a přibírá vody české Moravy.
 • Na úrovni Karlovy Vsi vyrovnává tok a dál teče východním směrem k Bratislavě, která se rozkládá na obou jeho březích.
 • V Bratislavě se tok Dunaje stáčí k jihu a naplní vodní  nádrž Hrušová u Šamorína a vodní dílo Gabčíkovo.
 • Souběžně s dunajským novým kanálem, jižně od něj, protéká tak zvanýmu Dunajskými luhy (chráněná krajinná oblast), kde se štěpí na velké množství ramen a meandrů.
 • Poté se Dunaj spojí s dunajským kanálem (jižně od Dunajské Stredy) a jižně od Velkého Mederu (silniční most) už zase teče jako jedna mocná řeka.
 • Východním směrem teče Dunaj k městu Komárnu, které rozděluje na slovenskou a maďarskou část (Komárom). V Komárně je železniční a silniční most.
 • Z Komárna teče stále na východ ke Štúrovu, u nějž se mírně obrací ne severových a po asi 15 kilometrech toku východním směrem opouští Dunaj území Slovenska.
 • Proteče Szobem a pak širokou smyčkou míří k Vysegradu.

 

Vodní dopravní cesta

Dunaj je splavný po celé délce svého toku Slovenskem. Z hlediska říční dopravy se jedná o úsek vymezený levostrannými přítoky Moravy a Ipľu. Úsek má charakter mezinárodní vodní cesty a má i své evropské označení  (důležité jen pro říční plavbu). Na Dunaji vybyly zřízeny tři veřejné říční přístavy – Bratislava, Komárno a Štúrovo. Na Dunaji je provozována i rekreační plavba.

Přítoky Dunaje

 1. Prvním velkým přítokem Dunaje řeka Morava, která odvodňuje značnou část Moravy.
 2. U Komárna se do Dunaje vlévá Váh,
 3. u Štúrova Hron
 4. a těsně před opuštěním slovenské hranice také řeka Ipeľ.

 

Foto: Říční řístav na Dunaji (sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.