content top

Slovenský čuvač

Slovenský čuvač

Malebný obrázek ovčího stáda pasoucího se na stráních slovenských hor doplňuje obvykle ovčácký pes. S největší pravděpodobností bude velký, s delší bílou srstí – plemeno slovenský čuvač. Jestliže obíhá kolem stáda a štěká, je právě „v práci“. Slovenský čuvač není u stáda, aby pastevci nebylo smutno. Slovenský čuvač chrání stádo, které považuje za svou „rodinu“. Slovenský čuvač...

Celý článek

Slovenské národní povstání (SNP)

Slovenské národní povstání (SNP)

Až do rozpadu federativního Československa se jako hlavní odkaz Slovenského národního povstání (SNP) uvádělo stvrzení státní jednoty Čechů a Slováků. Zatímco ale z českého kalendáře památných výročí datum 29. srpna po roce 1993 zmizelo a dnes není zařazeno ani mezi významné dny, za řekou Moravou slaví tento den jako státní svátek. Každé výročí Slovenského národního povstání, které začalo 29....

Celý článek

Slovenský kopov: Národní psí plemeno

Slovenský kopov: Národní psí plemeno

Chloubou slovenské kynologie je psí plemeno slovenský kopov. Tato rasa honícího psa je označována jako národní plemeno – slovenský kopov byl vyšlechtěn na Slovensku. Kopov je lovecký pes – barvář a honič. Je dobře stavěný pro pohyb ve slovenských lesích. Používá se zejména při lovu černé zvěře, ale milovníci psů jej někdy chovají bez loveckých ambicí, jen jako dobrého hlídače. Dlouhá cesta za...

Celý článek

Halušky s brynzou

Halušky s brynzou

Halušky s brynzou jsou doslova slovenským národním jídlem. Brynzové halušky mají tak typickou chuť, že se jim nepodobá žádné jiné jídlo. Brynzové halušky sice můžeme připravit i doma, ale nejdřív musíme na víc „vzorcích“ zjistit, jak mají chutnat. A musíme mít pravou slovenskou brynzu. Umět správným způsobem zavařit těsto, aby byly halušky tak akorát velké. Znát správný poměr halušek, brynzy a...

Celý článek

Slovenský kalendář jmen

Slovenský kalendář jmen

Tak jako u nás, i na Slovensku jsou křestní jména přiřazena k určitému datu v kalendáři. Nositelé určitého jména tedy slaví svůj svátek v pravidelný den. Některá jména jsou v kalendáři na stejné pozici jako u nás, to se týká hlavně jmen svatých a vyplývá to z církevní tradice. Jména novější nebo ta, která nemají „svého svatého“ však mohou být v kalendáři v jiném dni. Jestliže chceme...

Celý článek

PSČ Slovensko

PSČ Slovensko

Poštovní směrovací čísla na Slovensku mají stejnou historii jako poštovní směrovací čísla v Česku. Vznikla v době společného státu a pro rozdělení na dvě samostatné republiky se nezměnila – ani na Slovensku, ani u nás. Poštovní směrovací čísla jsou i na Slovensku pětimístná a je úzus psát je ve skupině tří a dvou číslic. Původně byla v číslech určitá logika, ale ta je v současné době...

Celý článek

Slovenská spořitelna

Slovenská spořitelna

Slovenská spořitelna je bankovním domem s nejstarší tradicí spoření na Slovensku. Její historie se neodvíjí jen od Československé státní spořitelny a později Slovenské státní spořitelny. Dějiny Slovenské spořitelny jsou starší, sahají až k roku 1819, kdy byly v některých slovenských městech otevřeny filiálky rakouské Die Erste oesterreichische Spar-Casse. Do její následnické skupiny – jak je i loga...

Celý článek

Slovenské vyhledávače

Slovenské vyhledávače

Při používání internetového vyhledávače se uživatelé internetu na Slovensku nijak neliší od českých zvyklostí. Nejpoužívanějším internetovým vyhledávačem je Google.sk. Někdy jsou jako slovenské vyhledávače uváděny adresy katalogů webových stránek.  Ty mohou obsahovat funkci vyhledávání pomocí klíčových slov. O vyhledávače v pravém slova smyslu se však nejedná. Google.sk používá i na Slovensku...

Celý článek

Slovenský prezident

Slovenský prezident

V čele Slovenské republiky stojí prezident. Reprezentuje Slovenskou republiku v mezinárodních i vnitrostátních vztazích, ratifikuje mezinárodní smlouvy, podepisuje zákony, je hlavním velitelem ozbrojených sil, může vyhlásit mobilizaci, vypovídá válku na základě rozhodnutí NRSR, jmenuje diplomaty a vykonává další pravomoci dané ústavou. Prezident Slovenské republiky není vázán žádnými příkazy, funkci...

Celý článek

Slovenský tisk

Slovenský tisk

Na Slovensku vychází registrovaných 1791 periodik, alespoň podle údajů Ministerstva kultury Slovenské republiky. Vycházejí denně, dvakrát týdně, měsíčně, a nebo v jiných časových odstupech. Nabízíme přehled registrovaných deníků a měsíčníků na Slovensku. Seznam se může změnit. Použití velkých a malých písmen je ponecháno, jak je uvedeno v seznamu MKSR. Slovenský tisk Slovenské deníky Denník...

Celý článek
content top